Manne’s Navigationsuppdatering till NG9-5 2021v2.1 (Summary in English below)

144000940_332297077998160_5284781496543284469_nBakgrund:
Navigationen i NG9-5 2010-2011 (samt 9-4X) är av en modell som producerades av GM under en kort period, ca 4 år, därefter bytte GM till ett egenutvecklat system (IntelliLink). Många av GMs bilar har även haft navigationer från Aisin, till exempel de som sitter i NG9-3. Enheten i NG9-5 är tillverkad av Denso i Japan som tillverkar navigationer till många bilmärken och är delägt av Toyota.

Efter SAABs konkurs finns inte längre några avtal med Denso för produktion av kartuppdateringar anpassade till NG9-5 och eftersom navigationsmodellen endast fanns i ett fåtal av GMs bilmodeller under en begränsad tid verkar GM ointresserade av att producera europeiska kartuppdateringar. GM har producerat kartuppdateringar för navigatormodellen för den nordamerikanska marknaden, men dessa innefattar endast kartor över nordamerika. NG9-5 och Opel Ampera var de enda bilmodeller som såldes (i större skala) utanför USA med denna navigationsmodell.

Opel hade alltså samma typ av navigation i sin Ampera 2010-2013, men då den ”levde vidare” så fick den också nyare navigation vid sin uppdatering till 2013 års modell, en uppdatering som troligen hade kommit till NG9-5, om SAAB överlevt. Opel har inte visat intresse för att skapa en uppdatering för den äldre Amperan och eftersom Opel numer är sålt till PSA ser det inte ljust ut på den fronten. ORIO har försökt få Denso att göra en uppdatering av kartmaterialet, men Densos ståndpunkt är att så länge ORIO inte betalar SAABs skulder (till Denso), så kommer de inte ens diskutera saken. ORIO har inget intresse av att överta SAABs skulder och således har man kommit till vägs ände.

Manne’s uppdatering:
Allmänt:
Den uppdatering som vi nu kan presentera med kartor från är således inte något som är ”original”. Uppdateringen baseras på delar från det som redan ligger på hårddisken samt fritt kartmaterial från nätet, inga piratkopior alltså! På grund av att detta inte är ”original” så visar det sig att vissa delar är svåra att få till så de fungerar till 100%.

Navigationen består av enheten med en inbyggd hårddisk med hårdvarulås. På hårddisken finns flera delar med olika innehåll som härrör till navigationen, enheten i sig, samt den eventuella musik som sparats ner till hårddisken (allt ligger alltså på samma hårddisk). Om man köper 2013-uppdateringen från Opel får man ett lösenord som är knutet till bilens chassienummer och det lösenordet har vi inte lyckats knäcka, så den enda vägen in är att handgripligen ge sig på hårddisken urplockad ur bilen. Det är inte heller troligt att den uppdatering vi tillverkat hade gått att läsa in via DVD även om vi hade lyckats knäcka lösenordet.

Inkluderade länder:
Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,Vatikanstaten, Österrike

Problem med uppdateringen:
Det största problemet med vår uppdatering är att röststyrningen av navigation och media slutar att fungera. Röststyrningssystemet i NG9-5 är från IBM och baseras på en stor fil med fonem. Enheten lyssnar på det man talar in, delar upp det i fonem, bygger ord och försöker sen lista ut vilket kommando som givits. Vi tror att denna del faktiskt fungerar, men det som inte fungerar är navigatorns röstkvittens av kommandot. Orsaken är att filen som innehåller det som navigatorn skall ”svara” och det som tolkas ligger i olika filer och vi har endast lyckats få över den del som tolkar, inte den som svarar. Skulle någon lyckas få den att göra vad man säger åt den genom att tala utan att få kvittens, se det som en bonus, vi har inte lyckats men det kan fungera. Röststyrningen av telefon finns faktiskt i bluetooth-lådan som har egen röststyrning. Det går alltså att röststyra telefon (uppringning osv) på de flesta språk även med vår uppdatering.

Språk som fungerar helt korrekt (visning i display/SID samt talade instruktioner):
Engelska, Franska, Spanska, Italienska, Tyska, Svenska, Nederländska, Danska, Portugisiska, Norska och Finska

Språk som endast fungerar för visning (alltså inga talade kör-instruktioner men rätt språk i skärm/SID):
Polska, Ungerska, Tjeckiska, Slovenska och Turkiska

Nästa, mindre problem är den grafiska presentationen på skärmen. Observera att det som visas i SID och i HUD inte påverkas av denna uppdatering, den grafiken visas i alla lägen rätt! I den första versionen som kommunicerades saknades all information om kommande händelse i navigatorns högra hörn (sväng vänster, sväng höger, tag avfart i rondell osv med avståndsangivelse), samt att motorvägsavfarter endast visades som pilar på svart bakgrund. I den version 2.1 som nu är aktuell så har informationen om kommande händelse i högra hörnet korrigerats så den visas nu rätt, men motorvägsavfarter är fortfarande inte helt korrekt, men bättre än tidigare versioner. Nu visas bakgrunden och namnet/numret på avfarten, men pilarna som visar att man skall köra av visas inte alltid. Visning av rondeller och andra typer av situationer visas helt korrekt i navigatorns högra del, det är alltså filinformation på motorvägar som ibland inte fungerar korrekt.

Som en bonus har en funktion tillkommit! När man kör på vägar annat än motorvägar visas filinformation, en funktion som inte fanns innan.

Bilderna nedan visar att det fungerar i SID, kommande händelse, problemet med motorvägsavfarter, filinformation på mindre vägar samt komplicerad information om rondell.

received_485900991979557received_1166117010240625 received_863600457366441

Som vi redan tidigare meddelat så anser vi efter några tusen mils testkörning att denna uppdatering nu är redo att presenteras för alla som önskar nyare kartor i sin NG9-5, trots ovan nämnda problem.

Hur vi gör uppdateringen:
Hårddisken måste monteras ut ur bilen för att kunna låsas upp och möjliggöra utbyte av kartdatan. Antingen väljer du att köra till oss på Manne’s i Sölvesborg, eller kan du använda vår inskicksservice. En viktig anledning till det är att vi upplevt att vissa hårddiskar kan ha ”problem” med trasigt filsystem. Filsystemet måste då repareras och det i sig kan orsaka problem. Om bilen är på plats i Sölvesborg har vi större möjligheter att lösa eventuella problem som kan uppstå om filsystemet är väldigt skadat och/eller något annat tillstöter.

Som en bonus kommer vi ta en backup av din bils hårddisk på bitnivå innan uppgraderingen. Om hårddisken skulle gå sönder i framtiden så kan vi återskapa en exakt kopia vilket kan spara dig som kund avsevärda pengar! I och med E800-uppdateringen flyttades all ”data” som enheten behöver spara från flashminnen till hårddisken. Detta gör att enheten är rätt obrukbar utan sin hårddisk och den enda lösningen hittills har varit att köpa en komplett ny enhet från ORIO till ett högt pris. Vi kommer att ha reservhårddiskar av exakt rätt modell i lager, så när din hårddisk rasar (och det kommer de att göra förr eller senare, de är trots allt mekaniska) så kan vi återskapa just din bils hårddisk och ersätta den trasiga till ett betydligt lägre pris än utbyte av en komplett enhet!

Kostnad:
Vi har satt priset för att göra uppdateringen till 3000:- eller 2500:- om man gör det i samband med en service. I priset ingår då demontering av hårddisk, bitnivå-backup som lagras hos oss, uppdatering av kartmaterialet, återmontering av hårddisk samt testkörning av systemet. Totalt tar uppdateringen ca 1-1,5 timme. För inskicks-uppgradering tillkommer returporto.

Uppgradering av kartmaterialet:
För dig som redan har köpt vår 2019-uppdatering har vi satt priset för att uppdatera kartmaterialet till senaste version till 999:-

Uppgradering av uppgraderingen:
Vi hoppas kunna lösa de kvarvarande problemen i en senare version, vi fortsätter jobba med uppdateringen! Att uppdatera till en senare version kommer vara betydligt billigare än denna stora uppgradering med backup då det kommer gå mycket fortare, men måste ändock göras hos oss i Sölvesborg.

9-4X och bilar importerade från USA:
Uppdateringen fungerar på 9-4X och bilar avsedda för USA-marknaden, men med vissa begränsningar. Kontakta oss för mer information.

Jag vill ha uppdateringen!
Kul! Kontakta oss för att boka tid!
Eller använd vår inskicksservice!

Summary in English
We have managed to create a map update for the SAAB 9-5 2010-2011. The update obtainable from Opel/GM contains maps from 2012, our newest update contains maps from Q3 2020.
The following countries are included in the map data:
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Macedonia F.Y.R.O., Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City State

Since this is an unofficial update, not all functions works as intended.
The main problem with the update is that voice control no longer works for other parts than the Bluetooth Phone.
There are also minor graphical issues as can be seen in the pictures above. Mainly, Highway exits lack their guiding arrows. SID and HUD are not affected!
Languages that work with both display and voice guidance are:
English, French, Spanish, Italian, German, Swedish, Dutch, Danish, Portuguese, Norwegian and Finnish.
Languages that only display correctly (no voice guidance) are:
Polish, Hungarian, Czech, Slovenian and Turkish.

To be able to update the maps, the navigation hard drive has to be removed and unlocked outside of the car. You can choose to do the upgrade at our garage in Sölvesborg, or use our mail-in service. As a bonus, we will make a complete backup of your hard drive and store the backup. The navigation unit is more or less useless without its hard drive, and as these are mechanical, they will eventually fail. We will stock the correct hard drive model to be able to restore your hard drive if (when) it fails. This will save you considerable amounts of money as the only way to recover from a bad hard drive at the present is to order a new navigation unit from ORIO since reusing a hard drive from another unit doesn’t always work.

Our price on this update is €300, or €250 if ordered as part of a regular service. The price for just upgrading the map data (for those who already bought the 2019-update) is €99. For mail-in upgrades, return shipping will be added.

We continue to work on the update and hope to resolve the issues and will post new information when available. The ”updates to updates” will come at a reduced price but will still need to be performed at our workshop.

9-4X and cars manufactured for the US market
The update do work on 9-4X and US-market cars, but with some limitations. Please contact us for more information.

To order your update, please contact us and book a time at our workshop.
Or use our mail-in service